Magisk Cirkel Sønderjylland

MCS - Magisk Cirkel Sønderjylland


MCS har såvel amatører, semiprofessionelle samt professionelle tryllekunstnere på medlemslisten.


Medlemmerne er fordelt over hele Sydjylland, lige fra den dansk-tyske grænse i syd til Horsens-egnen i nord. Enkelte medlemmer er bosat i andre dele af landet.


I 2007 fik foreningen eget klubhus, hvor hovedparten af de ordinære medlemsmøder afholdes - og foreningen er i øvrigt den eneste magiske forening i Danmark, som har sine egne mødelokaler.

Det var også MCS, der, som den første trylleklub i Danmark, fik en hjemmeside!


Der er møde én gang om måneden, ofte en søndag; denne dag er valgt på grund af det store geografiske område, som foreningen dækker, og der således er forholdsvis store afstande at køre for mange af medlemmerne. Møderne begynder som regel kl. 14.00, medmindre der afholdes et særarrangement.


Særarrangementer kan f. eks. være seminarer, workshops, optræden i offentligheden, besøg hos andre trylleklubber.


Scenetrylleriet har høj prioritet i MCS, og foreningen er opmærksom på, at fremme og vedligeholde især denne gren af magien, ligesom de MCS-medlemmer, som ønsker at deltage i konkurrencer – både indenfor scenemagi, close up magi og korttrylleri, støttes og opmuntres.


MCS arbejder på at højne standarden af magien i Danmark - dette gøres bl.a. gennem klubarbejde, træning til konkurrencer, seminarer og andre tiltag, der styrker såvel den tekniske som den præsentationsmæssige side af trylleriet.


Magisk Cirkel Sønderjylland henvender sig til alle med en seriøs interesse for tryllekunst. Det eneste, foreningen kræver, er, at alle medlemmer deltager aktivt i foreningens arbejde og på møderne.